Raporty

Procesy HR w firmach w Polsce

Badanie Antal i Macrologic z 2017 roku Pobierz raport tutaj: http://bit.ly/2kUzixa
Podsumowanie III edycji badania dojrzałości procesowe polskich organizacji Pobierz raport tutaj: http://bit.ly/2U9rB6J
Przeniesienie problematyki dojrzałości procesowej na systemy metalogistyczne stwarza wiele problemów metodologicznych, w tym zwłaszcza związanych z interpretacją parametrów oceny stopnia dojrzałości. Celem badań jest stworzenie koncepcji pomiaru procesów w łańcuchu dostaw. Pobierz raport tutaj: http://bit.ly/2TPMG1j
W artykule przybliżono podejście procesowe oraz wymieniono koncepcje, w których znajduje ono zastosowanie, szczególną uwagę zwracając na systemy zarządzania jakością. Następnie wyjaśniono pojęcie zarządzania procesami, przechodząc do doskonalenia procesów. Kolejna część artykułu została poświęcona wybranym metodom, które można wykorzystać do doskonalenia procesów. Szczegółowo scharakteryzowano samoocenę opartą na modelu dojrzałości procesowej, opisując jej zalety na tle innych metod służących do usprawniania procesów. Pobierz raport tutaj: http://bit.ly/2CNS1Aq
Referat dotyczy zarządzania procesowego, które w ostatnich latach cieszy się coraz większym zainteresowaniem także w polskich organizacjach. Autorzy przedstawili ewolucję tej koncepcji oraz najistotniejsze trudności, które pojawiają się podczas jej wdrażania. Zwrócono uwagę na jej powiązanie z systemem zarządzania jakością, omówiono jej determinanty oraz możliwe poziomy dojrzałości procesowej. Określono także kierunek badań związanych z poszukiwaniem odpowiedzi na postawione w artykule pytania badawcze. Pobierz raport tutaj: http://bit.ly/2FOxLRa
Raport podsumowujący trzecią edycję badania dojrzałości procesowej polskich organizacji. Badanie ilościowe (236 ankiet) oraz jakościowe (21 firm biorących udział w wywiadach pogłębionych). Pobierz raport tutaj: http://bit.ly/2Uov7JQ
Celem artykułu jest ocena dojrzałości procesowej hoteli i obiektów noclegowych w Polsce z wykorzystaniem metody sondażowego badania opinii. W artykule przybliżono pojęcie dojrzałości procesowej organizacji oraz przedstawiono autorów wybranych modeli oceny stopnia implementacji elementów podejścia procesowego w zarządzaniu, scharakteryzowanych w polskim i zagranicznym piśmiennictwie. W dalszej części przedstawiono wyniki empirycznej weryfikacji dojrzałości procesowej hoteli i obiektów noclegowych w Polsce. Postępowanie empiryczne zrealizowano z wykorzystaniem wielowymiarowego modelu oceny dojrzałości procesowej organizacji…
Raport podsumowujący trzecią edycję badania dojrzałości procesowej polskich organizacji. Badanie ilościowe (236 ankiet) oraz jakościowe (10 firm biorących udział w wywiadach pogłębionych). Pobierz raport tutaj: http://bit.ly/2COgfKR
W ostatnich latach w Polsce coraz więcej urzędów administracji publicznej i samorządowej stosuje metody i techniki zarządzania, których celem jest do‑ stosowanie ich działań do bieżących wyzwań cywilizacyjnych1. Pojawienie się w urzędach elementów zarządzania procesowego ma zwykle związek z wdra‑ żaniem systemów zarządzania jakością ISO. Pełne wdrożenie zarządzania procesowego wymaga od urzędu przejścia przez kolejne poziomy dojrzałości, różniące się: • zakresem identyfikacji i formalizacji procesów realizowanych w urzędzie, • stopniem…
Unlike surveys that just look at what respondents say at a specific point in time, the BPTrends survey has been asking questions of process practitioners for over a decade. Thus, we are in a good position to generalize about ongoing trends in process work. Broadly speaking, the interest in business process change has evolved slowly. For some organizations the progress has been dramatic, but for most, their process initiatives are…
Welcome to the Capgemini Global Business Process Management (BPM) Report. This report is an exploration of key trends in BPM as seen by CXOs across a broad selection of sectors and geographies. BPM is perhaps at a tipping point – it’s certainly at an exciting stage in its evolution. As both an engineer and an Operational Research practitioner in my early career, and subsequently as a consultant, I have seen…
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…