Szkolenie Green Belt Lean Management

Cel i odbiorcy


Szkolenie Green Belt Lean Management, to zaawansowane szkolenie z optymalizacji procesów biznesowych.

Celem szkolenia jest praktyczna nauka wielu narzędzi i metody z obszaru Lean Management.

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które będą lub już są liderami doskonalenia procesów w organizacji.

Szkolenie jest dedykowane dla doskonalenia procesów biznesowych, czyli m.in. z obszarów: HR, operacje, sprzedaż, marketing, back-office, księgowość, finanse, BPO/SSC, obsługa Klienta, głos Klienta, obieg informacji i dokumentacji.

Zakres


W związku z dużą ilością materiału - szkolenie zostało podzielone na 5 etapów (zgodnie z cyklem DMAIC). Każdy z nich trwa 2 dni (2 x 7 godzin). Co ostatecznie daje 10 pełnych dni (70 godzin) szkoleniowych.

Z uwagi na to, że uczestnik podczas szkolenia prowadzi realny projekt w organizacji (ćwicząc nabytą wiedzę), pomiędzy etapami powinna być przerwa (od 1 do 4 tygodni), aby uczestnik mógł wykonać potrzebne analizy do swojego projektu.

Potwierdzeniem zakończenia szkolenia jest certyfikat, wydawany przez Black Belta Lean Management. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest obroniony projekt.

Obrona projektu odbywa się podczas indywidualnego spotkania z trenerem i wyjaśnieniem wykonanych działań w projekcie.

Pomiędzy kolejnymi etapami - uczestnicy szkolenia mogą bez ograniczeń kontaktować się z trenerem, aby wyjaśnić pojawiające się problemy. Jest to możliwe od momentu rozpoczęcia szkolenia, aż do obrony projektu, ale nie dłużej niż 1 miesiąc po zakończeniu ostatniego etapu szkolenia.

Informacje, narzędzia i metody przekazywane na szkoleniu:
 • • krótka historia Lean Management i Six Sigma,
 • • podstawowe pojęcia procesowe,
 • • zaangażowanie i praca zespołowa,
 • • wszystkie etapy cyklu DMAIC, dla procesów biznesowych,
 • • 5W2H, CTQ, FMEA, SIPOC, histogram,
 • • zbieranie danych o procesie, pomiar procesu, diagram Ishikawy,
 • • analiza danych z procesu, podstawowa statystyka, karty kontrolne,
 • • wykres Pareto, poziomy Six Sigma,
 • • burza mózgów, 5S, technika 6 kapeluszy, macierz priorytetów, poka yoke,
 • • tablice i karty kanban, heijunka, one piece flow, matryca kompetencji,
 • • visual management, cykl PDCA, macierz RACI,
 • • elementy i plan systemu kontroli procesu, wizualizacja danych podczas zarządzania procesem,
 • • wyznaczanie kluczowych KPI dla procesu, big data dla procesu,
 • • dashboardy i business intelligence,
 • • inne.


Szkolenie jest dedykowane procesom biznesowym, czyli głównie z obszarów: HR, operacje, sprzedaż, marketing, back-office, księgowość, finanse, BPO/SSC, obsługa Klienta, głos Klienta, obieg informacji i dokumentacji.

Efekty szkolenia widoczne u pracowników


 • • profesjonalna wiedza z zakresu doskonalenia procesów biznesowych,
 • • rozszerzenie kompetencji i uzyskanie certyfikatu Green Belt Lean Management,
 • • umiejętność samodzielnego prowadzenia projektów optymalizacyjnych,
 • • pobudzenie potencjału i zwiększenie chęci usprawniania u pracowników,
 • • zwiększenie motywacji pracowników do identyfikacji i rozwiązywania problemów,

Wybrane korzyści dla firmy


 • • realne projekty optymalizacyjne przygotowane do wdrożenia (realne korzyści finansowe i nie tylko),
 • • wykwalifikowana kadra do usprawniania procesów,
 • • wewnętrzna możliwość podnoszenia jakości produktów i usług,
 • • specjaliści do identyfikowania możliwych oszczędności (finansowych i zasobowych) oraz dodatkowych zysków,
 • • budowanie wśród pracowników umiejętności praktycznego wykorzystania sprawdzonych narzędzi do usprawniania procesów,
 • • podnoszenie efektywności procesów poprzez stosowanie narzędzi i podejścia Lean Management,
 • • ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości wykonywanych zadań przez pracowników,
 • • budowa kultury Lean i podejścia procesowego w organizacji.

Informacje organizacyjne


Maksymalna ilość uczestników, to 12 osób, aby zagwarantować wysoką jakość szkolenia.

Sugerowana przerwa pomiędzy dwudniowym etapem, to od 1 do 4 tygodni.

Jest możliwe, aby jeden projekt był realizowany przez dwóch uczestników. Nie wpływa to na cenę szkolenia.

Standardowy czas trwania szkolenia, to 5 x 2 dni x 7 godzin (szkolenia mogą odbywać się również w dni wolne od pracy).

Czas trwania i zakres prezentowanego materiału może być dopasowany do Państwa potrzeb. Szczegóły w zakładce Szkolenie dedykowane.

Obszar działania - cała Polska.