6 sposobów na rozwój umiejętności pracowników, potrzebnych w cyfrowym świecie

Author :  

Coraz szybszy rozwój technologii, który pociąga za sobą zmianę sposobu pracy oraz zmieniające się oczekiwania pracowników, wymusza na firmach jeszcze większe zaangażowanie w rozwój swoich podwładnych. Nie jest już wystarczające zatrudnienie osoby i nierozwijanie jej umiejętności przez wiele lat. W dzisiejszych czasach pracodawca powinien mieć wizję długoterminowego celu, do którego dąży firma i na jego podstawie planować i rozwijać umiejętności swoich pracowników. Brak takiego działa, w dłuższym okresie może wpłynąć negatywnie na rozwój firmy.

 

O jakich nowych umiejętnościach mowa?

Patrząc na coraz szybszy rozwój automatyzacji, technologii mobilnych i robotyzacji, w cenie staną się umiejętności, których automaty i roboty nie posiadają. Chodzi tu między innymi o:

  • Umiejętności miękkie jak: komunikacja, krytyczne myślenie, zdolność adaptacji, rozwiązywanie nietypowych problemów, przywództwo, kreatywność i innowacje,
  • Zdolności zarządzania finansami, projektowaniem, sztuką,
  • Umiejętności technologiczne związane z informatyką jak: programowanie, zarządzanie danymi (również BigData), inteligentne podejście do danych, zarządzanie robotami i urządzeniami z cyfrowego świata.
     

Według badania PwC z 2018 roku, już 42% Prezesów firm wdraża rozwiązania związane z ciągłym zwiększaniem umiejętności pracowników z wyżej wymienionych obszarów. Aby to zrobić warto wykonać 6 poniższych kroków, które pozwolą zidentyfikować i zbudować przyszłe zasoby, zdolne realizować przyszłe potrzeby organizacji.

 

1. Badanie obecnej wiedzy pracowników w powyższych obszarach i określenie umiejętności potrzebnych do osiągnięcia długoterminowego celu organizacji.

Dokładna identyfikacja różnicy pomiędzy celem, a obecną sytuacją pozwoli zbudować program zwiększający umiejętności kadry, które w przyszłości będą konieczne na ich stanowiskach pracy.

Rozwój automatyzacji i robotyzacji z pewnością przejmie pewne czynności, do tej pory wykonywane przez ludzi. W związku z tym ważne jest, aby już teraz dokładnie analizować obowiązki na różnych stanowiskach i porównywać je ze sobą. Takie podejście pozwoli z jednej strony rozwijać umiejętności wspólne dla wielu stanowisk pracy, a z drugiej strony pokaże na jakie stanowiska można przesunąć pracowników, których zadania w części zostały przejęte przez automaty.

 

2. Uruchomienie programu szkoleń, rozwijających umiejętności, które będą potrzebne w przyszłości.
 

Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z matrycy kompetencji i innych narzędzi, które pokazują postępy w powiększaniu kompetencji pracowników.

Można również korzystać z metod coachingu, szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.

Poszerzanie wiedzy pracowników w obszarach potrzebnych dla dalszego rozwoju firmy, jest w interesie pracodawcy. W związku z tym to on powinien inicjować i prowadzić program rozwoju. Ktoś może tutaj zauważyć, że firma przeszkoli, a potem pracownik odejście z pracy. Tak, to możliwe, ale jeśli nie odejdzie i nie będzie miał odpowiednich kompetencji do realizacji swoich zadań? Będzie świadczył niską jakość pracy. To chyba gorsza sytuacja. Poza tym z badań wynika, że najczęściej pracownicy odchodzą od managerów, więc Leadership również jest kluczowy w kontekście zatrzymania dobrych pracowników. Widzimy to wyraźnie na powyższej grafice.

 

3. Urozmaicanie wiedzy i doświadczenia.
 

Można tego dokonać w dwojaki sposób. Pierwszy, to zatrudnianie osób z odpowiednimi kompetencjami, jednak coraz trudniej o takie osoby na rynku pracy. Drugi, to dodawanie nowej wiedzy dotychczasowym pracownikom. Takie podejście jest tańsze i skuteczniejsze. Nie tracimy czasu na rekrutacje i wdrożenie pracownika, a korzystamy na tym, że staje się on ambasadorem nowego myślenia i sukcesywnie przekonuje kolejne osoby z firmy do zmiany podejścia, do nowych rozwiązań. Idealnie, jeśli te osoby są jednocześnie uznanymi liderami w firmie, których zdanie i opinia jest ważna dla innych pracowników.

 

4. Testowanie innowacyjnych rozwiązań.
 

Coraz więcej firm tworzy w swoich strukturach inkubatory, jednostki badawczo-rozwojowe, start-upy, akceleratory, których celem jest testowanie nowych sposobów pracy, obsługi Klientów, produktów, narzędzi IT itp. Po pozytywnych testach są one wprowadzane na stałe do firmy. Takie podejście pozwala wygrywać z konkurencją, zwiększać wydajność procesów i zadowolenie klientów. Korzyści są nieograniczone, wszystko zależy od kreatywności, inteligencji, zaangażowania i otwartego umysłu.

 

5. Edukacja przyszłych pracowników.
 

Firmy zaczynają współpracować ze szkołami i uczelniami, aby kształcić sobie przyszłe kadry. Osoby, które zakończyły szkolenie mogą być od razu przyjmowane na staż. W ten sposób w mniejszym stopniu dotyczy firmę brak kompetentnych osób na rynku pracy.

Z badań PwC wynika, że 18% dyrektorów generalnych na całym świecie twierdzi, że spodziewa się zwiększyć siłę roboczą swojej firmy dzięki takim programom.

 

6. Rozwijanie nowych form współpracy.
 

Nowoczesna technologia, świat cyfrowy, nowe formy komunikacji, inne niż dotychczas potrzeby pracowników powodują, że firmy powinny myśleć o wdrażaniu tych rozwiązań do swoich organizacji. Kiedyś wszyscy pracowali w budynku pracodawcy, dzisiaj freelancing staje się coraz popularniejszy. Kiedyś komunikacja odbywała się tylko przez telefon stacjonarny w godzinach pracy, a dzisiaj mamy dostęp całą dobę na czacie. Nie można ignorować zmian jakie zaszły i nadal zachodzą. Lepiej się do nich dostosować i czerpać korzyści, niż tkwić w miejscu. Dobrze wiemy, że kto tkwi w miejscu, ten się cofa.

 

 

Reasumując artykuł chciałbym zauważyć, że częstsza rotacja pracowników na stanowiskach pracy staje się faktem. Dbanie o zwiększanie ich umiejętności pozwoli szybko przenosić osoby z jednego stanowiska na drugie. Jednak działania związane z poszerzaniem wiedzy warto rozpocząć już teraz, aby w przyszłości można było skorzystać z takiej możliwości. Korzyści ze stosowania opisanego podejścia należy rozpatrywać w kategoriach przewagi konkurencyjnej. Kto szybciej będzie mógł dostosować się do zmieniającego rynku, ten więcej zyska.

 

 

W oparciu o materiały ze strony pwc.com

Leave your comment

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…